Geoinformatikai Intézet

Alaptudományok

 • Digitális terepmodell kutatások
 • A robusztus becslések elmélete
 • Idősorelemzés
 • Nemlineáris geodéziai problémák
 • Matematika oktatásában felhasználható programrendszerek
 • Matematikai modellek a birtokrendezésben
 • Társadalomstatisztikai adatok elemzése térinformatikai eszközökkel

Fotogrammetria és Távérzékelés

 • DDM előállítása különböző fotogrammetriai technológiákkal, összehasonlító elemezés
 • DDM használata városökológiai vizsgálatokban
 • 3D modellezés amatőr kamerával készült felvételek alapján
 • Földhasználat változás modellezése űrfelvételek alapján
 • eCognition alkalmazási lehetőségei az űrfelvételek szegmens alapú elemzésénél
 • Durva hibaszűrés geodéziai és fotogrammetriai transzformációk során
 • Városökológiai vizsgálatok
 • Topográfiai térképek domborzatának vizsgálata
 • Hiperspektrális felvételek felhasználása város területen
 • Légiháromszögelés BINGO szoftverrel

Geodézia

 • Az ETRS89 és a HD72 vonatkoztatási rendszerek kapcsolatának vizsgálata
 • Gazdaságos GNSS technológiák kialakítása, a hálózatos RTK új lehetőségei
 • Gépészeti méréstechnikai feladatok megoldása korszerű geodéziai műszerekkel
 • Barlangok felmérésének és térbeli adataik megjelenítésének módszertana
 • Sajátos célú munkavégzés problémáinak megoldása belterületi vektoros földmérési alaptérképek alapján
 • A Balaton vízszintjét szabályozó és a hajózást segítő vízi műtárgyak szabatos mozgásvizsgálata
 • Szabatos szintezési vizsgálati vonalak mérése
 • A GNSS-GPS technológia geodéziai alkalmazására hatékonyságnövelő módszerei

Jogi tudományok

 • Az ingatlanügy korszerűsítésével összefüggő kutatások
 • A közigazgatás reformjával kapcsolatos kutatási, tervezési munkák
 • Állami és önkormányzati vagyongazdálkodás gyakorlata, tapasztalatai, szabályozása
 • Az agrárjog szabályozási területe
 • Szerzői jog, iparjogvédelem

Földrendezés

 • Birtokrendezéssel összefüggő kutatási feladatok
 • A tájrendezéssel és a földhasználattal kapcsolatos kutatási, tervezési munkák
 • Térségi differenciálódás és differenciáltság –folyamatok és következmények
 • Vízrendezés és vízgazdálkodás: kutatás és tervezés
 • Földhasználat összehasonlító elemzése modelterületen Kínában és Magyarországon
 • Az élelmiszergazdaság és a vidék kapcsolatrendszere
 • A társfinanszírozott vidékfejlesztési intézkedések hatásai
 • Közvetlen kifizetések (támogatások) – mezőgazdasági vállalkozások és társadalmi-gazdasági környezetük

Geoinformatikai Technológiák

 • Földügyi információs rendszerek és a mezőgazdasági támogatások.
 • Nemzeti digitális térképészeti és térinformatikai fejlesztések.
 • Részvétel a Nemzeti Kataszteri Program kidolgozásában. Integrált Nemzeti Ingatlankataszter.
 • A magyarországi "digitális alaptérkép nemzeti szabvány" és digitális adatbázis koncepció kidolgozása – DAT-szabvány (MSZ 7772-1:1997) (GI innováció). Digitális alaptérképi szabályzatok új elvi alapokon történő kidolgozása – DAT-szabályzatok (GI innováció). Részvétel a digitális topográfiai adatbázis nemzeti szabványának kidolgozásban – DITAB szabvány (MSZ 7772-2:2002) (GI innováció)
 • Hitelesítési és állami átvételi, valamint minőségügyi specifikáció kidolgozása és alkalmazása a digitális alaptérképekre, technológiai innováció. Építésügyi Monitoring Rendszer (ÉMO) komplex működését biztosító településrendezési tervek digitalizálása.
 • A térinformatikai rendszerek térbeli vonatkozási alapját adó digitális térképészeti és távérzékelési állami alapadatok létrehozási koncepciója kidolgozásának és a létrehozásnak az irányítása. Közhiteles címregiszter kialakítása.
 • A Digitális Földhivatal középtávú fejlesztési terv megvalósítása (központi adatszolgáltató rendszer; központi tranzakciós rendszer; digitális dokumentumtár; az elektronikus ügyintézés jogszabályi feltételeinek megteremtése, az elektronikus ügyintézéshez tartozó szoftver és hardver infrastruktúra kialakítása; földhivatali folyamatok ügyfélközpontú átalakítása; földhivatali adatok elektronikus non-stop szolgáltató rendszere ügyfélkapun keresztül).
 • IQMULUS - Téradat-felhők, -fedvények és térfogati adatkészletek nagy kapacitású fúziós és elemző rendszere.
 • Az Európai Unió Közös Agrárpolitikája és annak hatása a magyar szántóföldi növénytermesztésre, a támogatások térinformatikai nyilvántartási rendszerének kialakítása és fejlesztése.
 • Szőlőültetvények országos térinformatikai nyilvántartásának (VINGIS) fejlesztése és üzemeltetése.
 • A távérzékelés mezőgazdasági hasznosítása (földalapú támogatások ellenőrzése, árvíz, belvíz-, aszály-, erdőtűz- és jégkár stb.  felmérése)

Térinformatika

 • Tananyagfejlesztés és korszerűsítés
 • Geoinformatika: energia-, erőforrás- környezetmenedzsment
 • Geoinformatika: a fenntartható fejlődésért Üzbegisztánban
 • Földügyi képzés kereteinek kidolgozása orosz egyetemeken
 • Környezeti információs szolgáltatások összhangban az EU INSPIRE irányelv törekvéseivel
 • Folyómenti vízelöntés és vegetáció kölcsönhatásának térbeli és időbeli vizsgálata
 • 3D modellezés mobil környezetben
 • Digitális domborzatmodellezés a környezeti hatásvizsgálatokban
 • Távoktatási módszerek fejlesztése és alkalmazása
 • Földi lézerszkenneres felmérési technológiák
 • Pontfelhők feldolgozásának automatizálása

Mérnöki Intézet