Dr. Seebauer Márta

oktatási dékánhelyettes,
MI intézetigazgató

Dr. Györök György

dékán

Dr. Földváry Lóránt

kutatási dékánhelyettes

Dr. Busics György

GEO intézetigazgató

Pogátsnik Mónika

dékáni hivatalvezető

Veres Richárd

HR és közkapcsolati vezető

Bácsai Tamásné

gazdasági előadó

Perlaki Andrea

tanulmányi osztályvezető