Az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karának Geoinformatikai Intézetében, a Tudomány Ünnepe alkalmából – rendhagyó módon – ez évben is sikeres, kétnapos (2016. november 17-18.) földügyi szakmai továbbképző konferencia került megrendezésre.

A konferencia jubileumi jellegét és címét az ingatlan-nyilvántartás kronológiai fejlődéstörténetének szakaszaival határoztuk meg: 165 éves a földadókataszter, 160 éves a telekkönyv, 43 éves a magyar ingatlan-nyilvántartás és 20 éves a nemzeti kataszteri program.

Az ingatlanvagyon nyilvántartás; az ország legjelentősebb, legnagyobb geoinformatikai adatbázisának kialakítása az 1848-49. évi szabadságharc után a földadókataszter és telekkönyv létrehozásával kezdődött.

A társadalmi, gazdasági változások és a nyilvántartás folyamatos kezelésében, vezetésében bekövetkező technikai, jogi akadályok, elavulások következményeként 1973-1981 között folyamatosan jött létre az un. egységes, egyező – a telekkönyv és az állami földnyilvántartás összevonásával keletkező – állami, közhiteles ingatlan nyilvántartás (amely módszertanilag más országokban is mintaként szolgált és szolgál).

Időközben, ill. a rendszerváltozás után is az ingatlan-nyilvántartás kezelésében, vezetésében, szolgáltatásaiban – fejlődésében – további kisebb-nagyobb változások következtek be; a munkarészek, térképek, tulajdoni lapok adatrendszere, adatszolgáltatása, mindezek ismerete ma már önálló szakterületet képeznek és szakirányú továbbképzést igényeltek.

A továbbképzés legfőbb célja volt, hogy a kormányhivatalok, minisztériumok (szakágazatok), önkormányzatok ingatlan-nyilvántartással, ingatlanvagyon gazdálkodással, -szervezéssel foglalkozó munkatársai, valamennyi ingatlan forgalmazással foglalkozó szervezet, pénzintézet és a biztosítók munkatársai, továbbá az ügyvédi-, végrehajtói-, közjegyzői irodák munkatársai ismereteket szerezhessenek az ingatlan adatok nyilvántartásával, igénylésével, kezelésével, felhasználásával stb. kapcsolatos műszaki, jogi rendelkezésekről, mindezek elméleti, gyakorlati kérdésköréről.

A konferencián megvitatásra került az ingatlanok műszaki, jogi, pénzügyi, ökológiai, közgazdasági, vagyongazdálkodási helyzetével; állami, szakági nyilvántartásával, a bel- és külterületi (termőföld) ingatlanok minősítésével, értékelésével, értékesítésével kapcsolatos valamennyi problémakör.

A konferencia célja volt az is, hogy elősegítse a folyamatban levő országos „földet a gazdáknak”, „otthonteremtés” programok ingatlan-nyilvántartással összefüggő feladatait.

A megnyitó elnökségében jelen volt Prof. Dr. Nádai László kutatási és nemzetközi rektorhelyettes, Dr. habil. Györök György dékán és Dr. Busics György egyetemi docens, intézetigazgató. A megnyitó (üdvözlések, köszöntések) után a plenáris részben és a két szekcióban (I. Ingatlanjog, Ingatlan-nyilvántartás, II. Földmérés, földhasználat, földvédelem) összesen 22 előadás ismeretanyagával gazdagodtak a konferencián résztvevők.

Dömsödi János, Kovács Miklós