Az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kara szervezésében 11. alkalommal rendezték meg az AIS konferenciát a Városháza Dísztermében, ahol a résztvevők megoszthatták egymással tudományos eredményeiket. Az alkalmazott informatikai szimpóziumon a magas színvonalú, érdekes eredmények ismertetése mellett hagyományos célja az is, hogy szorosabb kapcsolatokat alakítsanak ki a résztvevők.

 

Hagyományosan a Városházán kezdődött az International Symposium on Applied Informatics and Related Areas elnevezésű konferencia, amelyet 11. alkalommal szervezett meg az Óbudai Egyetem. A multidiszciplináris fórum változatos témákban mutatja be a műszaki kutatások és az oktatás területén elért eredményeket. Alkalmat teremt arra, hogy a mérnökinformatikusok, villamosmérnökök, műszaki menedzserek, földmérő és földrendező mérnökök, mechatronikai mérnökök, valamint a mérnök hallgatók a tudományos területen végzett munkák bemutatásával megismerjék egymást, a műszaki egyetem által képviselt gyakorlatiasság és a kézzelfogható tudás jegyében gazdagítsák tovább ismereteiket. Az Applied Informatics and Related Area konferencián hagyományosan külföldi előadók is részt vesznek, az idén Darya Alontseva tartotta a nyitóelőadást, aki egyetemi docens az East-Kazahstan State Technical University-n.

 

A konferenciát a város részéről Molnár Tamás tanácsnok köszöntötte a résztvevőket, kiemelve, hogy 2016-ban mérföldkőhöz érkezett a város, ami nemcsak abban mutatkozik meg, hogy komoly munkaerőhiánnyal kell szembenézni, hanem abban is, hogy el kell gondolkodni azon is, milyen irányba menjen a gazdaságfejlesztés Székesfehérváron. Molnár Tamás szerint a mennyiségi termelés helyett a minőségi termelést kell támogatni, olyan minőségi szolgáltatásokat kell létrehozni és olyan környezete kell kialakítani, ami ezt serkenti. „Ehhez elengedhetetlen, hogy olyan tudományos légkör is létrejöjjön, ami ezt támogatja. Szükség van ehhez az oktatásra és a kutatásfejlesztésre, ebben kiváló partner az Óbudai Egyetem, amely már régóta segít Székesfehérvárnak.” – hangsúlyozta a tanácsnok.

 

Dr. habil. Nádai László, az Óbudai Egyetem stratégiai rektorhelyettese a 11. alkalommal megrendezésre kerülő konferencia apropóján egy, a magyar tudomány ünnepéhez, a magyar tudomány napjához kapcsolódó történetet idézett fel. 1825. november 3-án ajánlotta fel Széchenyi István birtokainak egy évi jövedelmét a Magyar Tudós Társaság megalapítására, ez tette lehetővé a Magyar Tudományos Akadémia megalapítását. Elmondta, hogy a gróf nemes tettére egyrészt családi minta szolgált alapul, másrészt pedig a katonai akadémia elvégzése után megismert Seilern Crescence osztrák grófnő iránt érzett szerelme – aki Zichy Károly gróf feleségeként csak plátói módon viszonozta az érzelmeket, férje halála után azonban házasságra lépett vele. A hazafias tettre a szerelem motiválta Széchenyit, akinek így a magyar reformkor nagyon sokat köszönhet, és a lendület további nagy tettekre sarkallta az ifjú politikust, közgazdászt. „Hogy mi történet tanulsága? Volt valaki, akit sok szándék vezérelt, és közben kereste, hol lehetne jót tenni. Felsőbüki Nagy Pál lelkesítő beszédének inspirációjára tette Széchenyi a felajánlást. Azt gondolom, fontos, hogy időről időre összegyűljünk: részben a saját magunk lelkesítése okán, hiszen kellenek az ünnepi alkalmak, hogy tudjunk beszélni és újra lelkesedni, valamint hogy lelkesítsük a fiatalokat, a városatyákat. Ezek után visszajöhetünk újra a hétköznapokba a tudomány művelésére.” – fogalmazott a rektorhelyettes.

Dr. habil. György Györök, az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar dékánja megköszönte a város nagylelkű hozzáállását és az egyetem lojalitását a kar irányába. „Egy konferencia sohasem L’art pour l’art dolog, sohasem önmagáért való. Egy konferencia mindig arról szól, hogy összerendezzük a sorainkat, megnézzük, megmutassuk, hogy milyen kutatásokat folytatunk, és nemcsak mi mutatkozhatunk be, hanem meghívott vendégeink is. A konferencia kapcsán az ember összehasonlít, újrahatározza magát, vagy megerősítés kap a folytatást illetően.” A dékán köszöntötte a szimpózium kazah előadóját, majd jó előadásokat, jó kérdéseket, emelkedett hangulatú beszélgetéseket kívánt a résztvevőknek és megnyitotta a konferenciát.

forrás: www.szekesfehervar.hu