A diplomaosztó időpontja: 2017. július 7. péntek (pontos időpont júniusban)
A diplomaosztó helye: (júniusban kerül megadásra) (Google térkép)

A záróvizsga részei: A záróvizsga a szakdolgozat védéséből és a tantervben előírt tárgyakból tett szóbeli vizsgákból áll (felkészülési idő tantárgyanként legalább 30 perc), amelyet a hallgatónak egy napon, folyamatosan kell letennie.

A záróvizsga eredménye:

a) szigorlati követelményt is tartalmazó tantervek esetén: a szigorlatokra, a szakdolgozatra és a záróvizsga szóbeli részére kapott érdemjegyek – a vizsgatárgyak számát figyelembe vevő – átlaga az alábbiak szerint:
Z =[(S1+S2)/2 + SZD + Z1+Z2+…+Zm]/(2+m).

b)szigorlati követelményt nem tartalmazó tantervek esetén: a szakdolgozatra és a záróvizsga szóbeli részére kapott érdemjegyek – a vizsgatárgyak számát figyelembe vevő – átlaga az alábbiak szerint:
Z =( SZD + Z1+Z2+…+Zm)/(1+m).

A záróvizsga sikertelen, ha bármelyik kapott érdemjegy elégtelen. A záróvizsga eredményét a bizottság elnöke hirdeti ki.

Oklevél kiadásának feltétele:

Letölthető záróvizsga jelentkezési lap.