IA szakdolgozat és diplomamunka készítés tudnivalói
a
Tanulmányi Ügyrend V. könyve szerint

Téli ZV
Nyári ZV
Feladat

03.15.

10.15.

Szakdolgozati és diplomamunka témák meghirdetése a Kar honlapján.
  • Mérnöki Intézet (pdf)
  • Geoinformatikai Intézet
    • Földmérő és földrendező szak (doc)
    • Igazgatásszervező szak (doc)
04.30.
11.30.
Témaválasztás: a hallgató feladata felkeresni a választani kívánt téma intézményi konzulensét a feladat részletesebb megbeszélése céljából. Külso téma is hozható, de ehhez külso konzulenst is meg kell jelölnie a hallgatónak.
Az intézményi konzulens a hallgatót és az elvállalt témáját regisztrálja az intézményi Sharepoint rendszerbe.
június
január
A megfelelő Szakdolgozat/Diplomamunka tárgy felvétele a képzés utolsó félévében (Földmérő és földrendező mérnök alapszak, Igazgatásszervező alapszak, Mechatronikai Mérnök mesterszak és Mérnök-Informatikus alapszak esetén az utolsó két félévben)

10.31.

03.31.

Szakdolgozati és diplomamunka feladatlapok kiadásának határideje.

Akinek szüksége van titkosításra, az Intézményi konzulens által aláírt Titkosítási kérelem megküldése beszkennelve, elektronikus úton a Tanulmányi Eloadó részére.

október
december

február
április

Központi konzultációkon való részvétel. Dékán által aláírt feladatlapok átvétele.* Nappali tagozatosoknak kötelezo, levelezoknek ajánlott.

12.15.

05.15.

Szakdolgozat leadási határidő és záróvizsgára jelentkezés: 

Az elkészült szakdolgozatot plágium ellenőrzés céljából a DigiTool programba fel kell tölteni, melynek eredményéről az igazolást a konzulensnél lehet átvenni. A PDF változatnak tartalmaznia kell a dolgozat szövegén kívül a belső címlapot, az aláírt és beszkennelt feladatkiírást, hallgatói nyilatkozatot, esetleges titoktartási kérelmet és a mellékleteket is. A Word állomány a Tartalomjegyzéktől az Irodalomjegyzék végéig tartalmazza a munka érdemi részét. Eltérés nem lehet a bekötött példány, a feltöltött PDF és a feltöltött Wordben elhelyezett érdemi rész között!
Egyéb díjak: TTSZ 5.9. TTSZ 5.10. A hallgatói jogviszonnyal már nem rendelkező volt hallgató a hallgatói jogviszonyának megszűnését követően a záróvizsgára történő jelentkezésének eljárási díja 10.000 Ft, illetve új téma kiadása 5000 Ft.

Határidőre le kell adni:

1. a kész, bekötött szakdolgozatot (1 példányban), mely tartalmazza a: belső címlapot,  aláírt szakdolgozati feladatlapot és a hallgatói nyilatkozatot, az esetleges aláírt titkosítási kérelmet, a mellékleteket és dolgozat elektronikus verzióját CD-n.
2. Záróvizsga jelentkezési lapot ,
3. legkésőbbi dátum a szakmai gyakorlat igazolásának leadására 
4.  DigiToolba történő feltöltésigazolását
5. A plágium vizsgálateredményét (nyomtatva) az intézményi konzulens által aláírva, melyet a hallgató az Intézményi konzulenstől vehet át.
6. Tartalmi összefoglaló magyar és elfogadott idegen nyelvek valamelyikén (angol, német, orosz, francia)
7. Konzultációs naplót
február
június
Bírálat átvétele: Záróvizsgát megelőző 3. munkanapon a tanulmányi osztályon

A Tanulmányi Ügyrend V. könyvének további mellékletei: Kötésminta.

Mérnöki Intézeti Központi konzultációk

  • 1. központi konzultáció, téma véglegesítés, hivatkozások: 2016.10.12. 15:20 Helyszin: K-épület 48. előadó
  • 2. központi konzultáció - FELADATLAP KIADÁS: 2016.10.26. 15:20 Helyszín: K-épület 48. előadó
  • 3. központi konzultáció - beadással kapcsolatos tudnivalók, feladatlap pótlások: 2016.11.30. 15:20 Helyszín: K-épület 48. előadó

Központi konzultáció tartalmának letöltése (pdf)

Dokumentumok letöltése:

Kérdésekkel a szakdolgozat-felelőst keressék: