Tisztelt Hallgatók!
A különböző típusú nyomtatványokat szíveskedjenek géppel kitöltve leadni. (kézi kitöltést mellőzni)
Amely nyomtatványra szükséges pecsét, azt szíveskedjenek beszerezni hozzá. Aláírás: mindig kék színű tollal, saját kezűleg. 

 

     
     
  Igazolás kiadásának rendje  
    Diákigazolvány ügyintézés  
    Tudnivalók átsorolásról, elbocsátásról, passzív félév kérelemről  
    Díjfizetés menete  
    Átvétel más intézményből, más karról