Tisztelt leendő első évfolyamos nappalis Hallgatónk!

A tanévkezdéssel kapcsolatos minden információt és linket összegyűjtve megtalálja honlapunk gólyáknak kialakított felületén.

Rektori köszöntő

Kérem, hogy az alábbi tájékoztatót nagyon figyelmesen olvassa el!

A központi TANÉVNYITÓ ÜNNEPSÉG szeptember 5-én 13 órakor lesz. Helye: Zeneakadémia, 1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 8.

A  szeptember 5-9-ig tartó REGISZTRÁCIÓS HÉT programjain a részvétel kötelező! A hét során történik a beiratkozás, a tanulmányok sikeres megkezdéséhez szükséges előadások lesznek pl. Neptun tanulmányi információs rendszer használatáról, a szak tantárgyairól, a tanulmányi szabályzatról stb. Ezen kívül számos az egyetemmel, a tanárokkal és a hallgatótársakkal való ismerkedést segítő eseményt szervezünk. A hét részletes programja megtalálható a regisztrációs hét linkjén.

A beiratkozásra a regisztrációs heti program első napján, délután kerül sor, szakonként a regisztrációs hét programjában meghatározott helyszínen.
A beiratkozásra kérjük az alábbiakat hozza magával:

 • 1 db 3,5x4.5 cm méretű (útlevél minőségű, világos hátterű, egy évnél nem régebbi) fényképet
 • előre géppel, pontosan kitöltött itt letölthető beiratkozási lapját,
 • eredeti érettségi bizonyítványát + MÁSOLATÁT
 • eredeti nyelvvizsga bizonyítványát + MÁSOLATÁT
 • személyigazolvány, lakcímkártya, TAJ-kártya, adókártya MÁSOLATÁT
 • kék színű golyóstollat.

Kérjük, hogy a NEPTUN FELÜLETÜKÖN feltétlenül töltsék fel adataikkal a következő kötelező rovatokat:
(A Neptun honlapon létrehoztunk a felvételizőknek egy tájékoztató oldalt: https://neptun.uni-obuda.hu/felveteli)

 • TAJ szám
 • E-mail cím
 • telefonszám
 • adóazonosító jel
 • bankszámlaszám
 • állandó lakcím és az esetleges tartózkodási cím
 • személyigazolvány adatai (azonosító, a kiállítás dátuma, az érvényesség kezdete/vége, a kiállítóhely)

Az első éves hallgatóknak a tantárgyak felvétele (mintatanterv szerint) egységesen történik, így ezzel kapcsolatosan Önnek nincs feladata.

A KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉSsel kapcsolatos információk és jelentkezési lehetőség megtalálhatóak a linken.
Az Óbudai Egyetemen nyújtott szociális alapú ösztöndíjakról a http://eszoctam.hok.uni-obuda.hu oldalon talál részletes információt.
A legendás GÓLYATÁBOR 2016. augusztusában kerül megrendezésre.

A gólyatáborral kapcsolatos információk, és jelentkezési lehetőség megtalálhatók a linken. (Itt olvashatod a szervezők meghívóját és a programot)

A földmérő-földrendező hallgatók balek hete augusztus 22-26 között kerül megrendezésre. (Itt olvashatod a szervezők meghívóját és a programot) (Jelentkezési lap )

A FÉLÉV IDŐBEOSZTÁSA:

 • A regisztrációs hét 2016. szeptember 5-9-ig tart.
 • Első tanítási nap (nappali tagozaton) 2016. szeptember 12. (hétfő)
 • Szorgalmi időszak: szeptember 12. - december 16.

Korábbi felsőoktatási tanulmányai alapján KREDITÁTVÉTELI KÉRELMET a képzés során egyszer nyújthat be, a képzés kezdetén, beiratkozáskor. A kreditátvételi kérelemhez nyomtatvány letölthető a linkről.

PASSZÍV FÉLÉVre vonatkozó kérelmek intézése (aki tanulmányainak megkezdését a következő tanévre halasztja): a regisztrációs hét első napjáig a Tanulmányi Osztályon.
Szükséges okmányok:

 • passzív félévre vonatkozó kérelem letölthető a linkről
 • előre kitöltött beiratkozási lap, 1 db igazolványkép, meghatalmazás (nem személyes iratkozás esetén)
 • 4000 Ft befizetett passzív félévre vonatkozó díjtétel a Neptun rendszerben

ÖNKÖLTSÉGES HALLGATÓK számára a beiratkozás feltétele a Neptunban kiírt alapdíj 50%-ának átutalása a regisztrációs hét utolsó napjáig az alábbi számlaszámra: 10032000 - 00291350 - 01120008. A közlemény rovatban fel kell tüntetni a Neptun kódját (felvételi értesítésen szerepel) az alábbi minta szerint: NK-NEPTUNKÓD, név.
Céges fizetés esetén a számlakérő nyilatkozat letölthető a linkről.

Ha bármilyen a képzéssel, az egyetemi léttel, az ösztöndíjjal, a szociális támogatással kapcsolatos kérdése lenne, keresse fel kényelmesen otthonából egyetemünk E-PROBLÉMA MEGOLDÓ felületét.
Ha szóban kér tájékoztatást hívja az egyetem 22-510-830–as központ számát és kérje a Tanulmányi Osztályt.

Kérjük, folyamatosan kísérje figyelemmel KARUNK HONLAPját, melyen sok hasznos információt talál.
Karunk legfontosabb híreit FACEBOOK oldalunkon követheti.